Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS i Procesu Bolońskiego

dr hab. Jacek Petzel

Pełnomocnik Dziekana ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

mgr Adrian Warsiński
e-mail: badania@wpia.uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i pensum dydaktycznego

dr hab. Dorota Dzienisiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Kolegium MISH

dr Karolina Wojciechowska

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich

dr hab. Krzysztof Koźmiński
dr Katarzyna Kowalska
dr Karolina Tetłak

e-mail: praktyki@wpia.uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Cyfryzacji

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności

dr Vita Czepek

dr Magdalena Porzeżyńska

mgr Adrian Warsiński

e-mail: erasmus@wpia.uw.edu.pl
www: erasmus.wpia.uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze Wschodem

dr Jarosław Jerzy Turłukowski
e-mail: j.turlukowski@wpia.uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z liceami partnerskimi WPiA UW

Monika Oleśkiewicz-Kosmowska

Kierownik Szkoły Prawa Polskiego

dr Magdalena Porzeżyńska

e-mail: erasmus@wpia.uw.edu.pl

Asystent Dziekana ds. współpracy międzynarodowej

mgr Valeri Vachev

e-mail: erasmus@wpia.uw.edu.pl
www: erasmus.wpia.uw.edu.pl

Przewodnicząca Rady Programowej Studia Iuridica

prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska

e-mail: g.baltruszajtys@wpia.uw.edu.pl

Sekretarz Redakcji Studia Iuridica

dr hab. Adam Niewiadomski

Sekretarz Kolegium Dziekańskiego

dr Aleksander Grebieniow

Sekretarz Rady Wydziału

dr Michał Raczkowski
e-mail: m.raczkowski@wpia.uw.edu.pl

Koordynator ds. DOI

mgr Marzanna Ciastek

e-mail: doi@wpia.uw.edu.pl

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych (LODO)

inż. Mateusz Klukowski