Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kierownicy Studiów

Studia Dyplomowe

Kierownik studiów 
dr Andrzej Bielecki

dyżury: wtorek, godz. 13:30-14:30, pok. 3.2 CIUW
czwartek, godz: 11:00-12:00, pok. 3.2 CIUW

 

Kierownik studiów Prawo Finansowe i Skarbowość
Prof. dr hab. Witold Modzelewski

dyżury: poniedziałek godz. 14.00 – 14.30, pok. 3 CIUW

 

Kierownik studiów Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
dr hab. Michał Bitner

Opiekun I roku studiów
dr hab. Jan Rudnicki

Informacje dotyczące zmian dyżurów dostępne są w menu Aktualności ->Zmiany dyżurów

 

Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Jacek Wierciński prof. UW

Kierownik Szkoły Prawa Polskiego
dr Maciej Sokołowski

 

Studia Podyplomowe

Kierownicy Studiów Podyplomowych

 • dr hab.  Maria Boratyńska, Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych
 • prof.  dr hab. Aleksander Chłopecki, Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego
 • prof.  dr hab. Monika Dąbrowska, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
 • prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Podyplomowe Studia „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej”
 • dr hab. Ewa Gmurzyńska, Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
 • prof. dr hab. Ewa Gruza, Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski, Podyplomowe Studium Administracji, Podyplomowe Studium Administracji kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej
 • dr hab Magdalena Szczepańska, Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego
 • dr hab. Władysław T. Kulesza, Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej
 • dr Elżbieta Mikos-Skuza, Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej
 • dr Małgorzata Modrzejewska, Podyplomowe Studium Prawa Spółek
 • prof. dr hab. Witold Modzelewski, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego
 • prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej
 • prof. UW dr hab.  Łukasz Pisarczyk, Podyplomowe Studium Prawa Pracy
 • prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej
 • dr hab. Paweł Wojciechowski, Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami
 • dr hab Anna Zawidzka-Łojek, Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
 • prof. dr hab. Eleonora Zielińska, Podyplomowe Studium prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny