Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

  • Dyrektor

    prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobut
  • Wicedyrektor

    dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. uczelni
  • Przewodniczący Rady Naukowej

    dr hab. Karol Karski, prof. uczelni

Sekretariat Instytutu

mgr Beata Grochowska

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47

00-347 Warszawaod poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00e-mail: ipm@wpia.uw.edu.pl

tel. 0-22-55-27-200