Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sekcja spraw pracowniczych i współpracy z zagranicą


Adres: Collegium Iuridicum I
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
pokój 312, 313

tel. (+48 22) 55 24 323, (+48 22) 55 20 486
fax.: (+48 22)  55 24 343

 

Kierownik Sekcji

mgr Teresa Szymańczyk, pokój 312
tel (22) 55 20 486, e-mail: t.szymanczyk@wpia.uw.edu.pl

 

Pracownicy Sekcji:

mgr Olga Majerich, pokój 313
tel/fax (22) 55 24 323, e-mail: o.majerich@wpia.uw.edu.pl;

mgr Katarzyna Jedlińska – Orzechowska, pokój 312
tel/fax (22) 55 20 486, e-mail: k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl;

mgr Izabela Wiśniewska, pokój 313
tel/fax (22) 55 24 323, e-mail: i.wisniewska@wpia.uw.edu.pl