Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

W związku z napływem licznych pytań dotyczących kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” informuję, iż w chwili obecnej trwają prace nad  projektem nowej decyzji MON. Projekt ww. decyzji określa sposób realizacji programu „Legia Akademicka” w roku akademickim 2022/2023.  Pragnę nadmienić, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej nie będzie realizowany moduł podstawowy. Moduł powyższy został zastąpiony szkoleniem podstawowym, o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny. Zakłada się, iż będzie ono realizowane w przerwie międzysemestralnej. Oczywiście jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, student może odbyć takie szkolenie również w innym terminie, zgłaszając akces do odbycia takiego szkolenia w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Moduł podoficerski pozostał bez zmian i będzie nadal realizowany w uczelniach wyższych w ramach Szkoły Legii Akademickiej w postaci szkolenia teoretycznego oraz w części praktycznej w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych.

Co to jest Legia Akademicka?

 To wspólny projekt Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki polegający na teoretyczno-praktycznym szkoleniu wojskowym skierowanym do studentów cywilnych w całej Polsce.

 

Kto może zgłosić się do Legii Akademickiej? 

Wystarczy mieć status studenta (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, oraz posiadać obywatelstwo polskie.

Aplikować mogą także studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych - wymagane będzie dodatkowo zaświadczenie o byciu studentem ze swojej macierzystej uczelni. 

Więcej informacji tutaj: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000655/U/D20220655Lj.pdf

W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu na UW:

mgr Kamil Kurdej
e-mail: k.kurdej@wpia.uw.edu.pl