Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rada Dydaktyczna

Członkowie Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Tomasz Giaro
prof. ucz. dr hab. Michał Królikowski
prof. ucz. dr hab. Ryszard Piotrowski
prof. ucz. dr hab. Rafał Stankiewicz
prof. ucz. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
prof. ucz. dr hab. Marcin Wiącek
prof. ucz. dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
dr hab. Michał Bitner
dr hab. Piotr Bogdanowicz
dr hab. Wojciech Brzozowski
dr hab. Dorota Dzienisiuk
dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
dr hab. Krzysztof Koźmiński
dr hab. Adam Krzywoń
dr hab. Mateusz Pilich
dr hab. Jan Rudnicki
dr hab. Paweł Wojciechowski
dr Andrzej Bielecki
dr Jowanka Jakubek-Lalik
dr Piotr Kładoczny
dr Karolina Panfil
dr Magdalena Porzeżyńska