Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sekcja ekonomiczno-finansowa

Adres: Collegium Iuridicum I
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
pokój 213, 214, 215

W sprawie wydawania faktur:
tel. (22) 55 24 338
tel. (22) 55 20 810
Fax. (22) 55 24 313

 

Kierownik Sekcji – Pełnomocnik Kwestora na Wydziale

mgr Iwona Boruszewska, pokój 215
tel. (22) 55 20 385
e-mail:  i.boruszewska@wpia.uw.edu.pl

mgr Monika Banaszek, pokój 215
tel. (22) 55 24 321
e-mail:  m.banaszek@wpia.uw.edu.pl

mgr Barbara Grzywińska, pokój 213
tel. (22) 55 24 322
e-mail:  b.grzywinska@uw.edu.pl

mgr Barbara Jaczewska, pokój 214
tel. (22) 55 24 392
e-mail:  b.jaczewska@wpia.uw.edu.pl

Barbara Przyborowska, pokój 213
tel. (22) 55 20 810
e-mail:  bprzyborowska@wpia.uw.edu.pl

mgr Anna Borzęcka, pokój 215
tel. (22) 20 385
e-mail:  a.siemaszko@wpia.uw.edu.pl

Jerzy Sowiński, pokój 214
tel. (22) 55 24 338
e-mail:  jsowinski@wpia.uw.edu.pl

Marta Kołodziejek, pokój 214
tel. (22) 55 24 392
e-mail:  m.kolodziejek@wpia.uw.edu.pl

mgr inż. Aneta Szypuła, pokój 214
tel. (22) 55 24 338
e-mail:  a.szypula@wpia.uw.edu.pl