Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

  • Dyrektor

    prof. dr hab. Adam Bosiacki
  • Wicedyrektor

    doc. dr Zbigniew Cywiński
  • Przewodniczący Rady Naukowej

    dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni

Sekretariat Instytutu

mgr Bernadeta Piekarska

 

Instytutu Nauk o Państwie i Prawie

Collegium Iuridicum I

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

pokój 325tel/fax. (+48 22) 55 24 316

e-mail: inopip@wpia.uw.edu.pl