Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Centrum Prawa Chińskiego

Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin

Kontakt:

Szkoła Prawa i Gospodarki Chin
Collegium Iuridicum I, pok. 411.
ul. Krakowskie 26/28, 00-927 Warszawa
tel: 575 777 688
e-mail: china.law@wpia.uw.edu.pl
Odwiedź stronę Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin

www.chinalaw.wpia.uw.edu.pl oraz fanpage Szkoły na Facebooku

Kierownik: dr Piotr Grzebyk

Zastępca kierownika: Maximilian Piekut

Szkoła Prawa i Gospodarki Chin (School of Law and Economy of China) to projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizowany od października 2018 r. w ramach Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin (中国法律与经济波兰研究中心).

Głównym celem Szkoły Prawa i Gospodarki Chin jest upowszechnianie specjalistycznej wiedzy o prawie, ekonomii i kulturze współczesnych Chin w formie seminariów, kursów i wykładów prowadzonych przez czołowych chińskich akademików i praktyków oraz uznanych ekspertów z USA i Europy, a także polskich praktyków mających doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku chińskim.

W ramach Szkoły organizowany jest roczny, interdyscyplinarny kurs przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków, przedstawicieli przedsiębiorstw i wyższej kadry menedżerskiej oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z chińskimi partnerami.

Zajęcia będą prowadzone między innymi przez wykładowców z:

  • Institute of Law Chinese Academy of Social Sciences (Pekin)
  • China University of Political Science and Law (Pekin)
  • Beijing Foreign Studies University (Pekin)
  • China University of Labour Relations (Pekin)
  • East China University of Political Science and Law (Szanghaj)
  • Peking University Law School (Pekin)
  • Renmin University Law School (Pekin)

Zajęcia będą prowadzone w trzech filarach:

  1. Filar prawniczy: Słuchacze Szkoły wezmą udział w zajęciach dotyczących chińskiego prawa cywilnego, korporacyjnego, konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, arbitrażowego, gospodarczego, a także prawa własności intelektualnej, prawa inwestycji zagranicznych i chińskiego systemu sądownictwa.
  2. Filar społeczno-gospodarczy: Słuchacze Szkoły wezmą udział w zajęciach o systemie politycznym ChRL, chińskim modelu rozwoju gospodarczego, prowadzeniu biznesu w Państwie Środka, współczesnych zagadnieniach społeczno-kulturowych oraz współpracy instytucjonalnej z chińskimi partnerami.
  3. Filar językowy: Słuchacze będą mieli możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji nauki języka mandaryńskiego.

Nauczanie odbywa się w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym (sobota i niedziela) podczas 16 zjazdów. Zjazdy organizowane są średnio co dwa tygodnie.

Za ukończenie Szkoły Prawa i Gospodarki Chin studenci Wydziału Prawa i Administracji otrzymają 12 punktów ECTS.

Więcej informacji o rekrutacji, datach zjazdów oraz planie zajęć znajdą Państwo na naszej stronie oraz w broszurze informacyjnej: http://bit.ly/BrochureSLEC  

Serdecznie zachęcamy do aplikowania!