Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Europejskiego

Kierowniczka Katedry:

dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. uczelni

Pracownicy:

prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
prof. dr hab. Robert Grzeszczak
dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. uczelni
dr hab. Piotr Bogdanowicz, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska
dr hab. Maciej Taborowski

dr Maciej Kułak
dr Iga Małobęcka-Szwast
dr Paweł Marcisz
dr Magdalena Porzeżyńska

Doktoranci Wydziału Prawa i Administracji:

mgr  Marcin Krzemień
mgr Michał Wiącek

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

mgr Ariel Sławiński

mgr Zuzanna Choińska
mgr Kamil Kapica
mgr Karol Piwoński
mgr Paweł Szorc

mgr Monika Woźniak-Cichuta

Doktoranci Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

mgr Karolina Oleksińska-Grabowska
mgr Jacek Mainardi
mgr  Natan Waśniowski