Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Źródła prawa prywatnego w międzynarodowym handlu elektronicznym

Kierownk: prof. dr hab. Jerzy Poczobut