Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Polska w różnicującej się prawnie, politycznie i gospodarczo Unii Europejskiej

Kierownik: prof. dr hab. Robert Grzeszczak