Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ustawa zasadnicza doby kryzysu konstytucjonalizmu

Kierownk: prof. dr hab. Marek Zubik