Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nauka jako materialne źródło prawa – aspekty epistemologiczne, normatywne i etyczne

Kierownk: dr hab. Tatiana Chauvin