Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Umowa i stosunek ubezpieczenia

Kierownik: dr hab. Marcin Krajewski