Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Przyznanie się oskarżonego do winy w kontekście dowodu poszlakowego

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gruza