Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Cywilnoprawne umowy o zatrudnienie jako przedmiot odziaływania ustawodawstwa pracy. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf