Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Aktualne osiągnięcia, niepowodzenia oraz perspektywy integracji europejskiej

Kierownik: prof. dr hab. Robert Grzeszczak