Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Preffered Stocks: A Comparative Analysis (with Particular Focus on Financing of the Company)

Kieerownik: dr hab. Konrad Osajda prof. UW