Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Aspekty prawne górnictwa kosmicznego

Kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa prof. UW