Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dwuizbowość i demokracja. Zagadnienie roli dwuizbowości parlamentu we współczesnych państwach demokratycznych

Kierownik: dr hab. Ryszard Piotrowski prof. UW