Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prawo i literatura w okresie PRL (1945-1989)

Kierownik: prof. dr hab. Marek Wąsowicz