Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Koncepcja prawa do dobrych rządów

Kierownk: dr hab. Dobrochna Bach-Golecka