Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej

Kierownik: dr hab. Robert Jastrzębski prof. UW