Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prawne aspekty działania organizacji międzynarodowych utworzonych w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Kierownik: dr hab. Karol Karski prof. UW