Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Luki i nieprawidłowości w prawie penalnym - przyczyny i skutki uchybień legislacyjnych oraz modele ich usuwania

Kierownik: dr hab. Sławomir Żółtek prof. ucz.