Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Błędy w opiniach biegłych sądowych w kontekście niesłusznych skazań

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gruza