Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Mechanizmy prawne ochrony rolnego charakteru nieruchomości w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Czechowski