Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Instytucje prawa rolnego

Kierownik: prof.dr hab. Małgorzata Korzycka