Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Pośrednictwo ubezpieczeniowe – aspekty prawne

Kierownik: dr hab. Marcin Krajewski