Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zatrudnienie niepracownicze a stosunek pracy

Kierownik: prof. dr hab. Ludwik Florek