Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Uchwała nr 12 Komisji Wyborczej WPiA UW