Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wykład otwarty Prof. Dr. Jakoba Fortunata Stagla - 20.01

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW serdecznie zaprasza do wysłuchania wykładu otwartego Prof. Dr. Jakoba Fortunata Stagla z Universidad de Chile (Santiago de Chile), profesora wizytującego na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze zimowym 2020/2021. 

Wykład otwarty wygłoszony zostanie w języku angielskim na temat:
"Janus-faced Legal Provisions: The Austrian Solution to Penal Clauses". Materiał informacyjny do pobrania.

Wydarzenie będzie dostępne na platformie GoogleMeets, pod linkiem: meet.google.com/rjr-mhdz-out w dniu 20 stycznia 2021 r. od godz. 18.30.

Wykład otwarty odbywa się w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

#wykład