Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Komunikat Prodziekana WPiA UW ds. studenckich dotyczący terminów i form egzaminów w trybie zdalnym na kierunku Prawo w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021