Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dr Maciej Sokołowski laureatem stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Dr Maciej M. Sokołowski został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium. Z nauk prawnych, na 217 stypendiów, zostały przyznane tylko dwa, w tym dla dr. Sokołowskiego. 

Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. 

dr Maciej M. Sokołowski, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Visiting Researcher na Uniwersytecie Tokijskim realizujący badania porównawcze dotyczące modelu regulacyjnego japońskiej i europejskiej energetyki. Ekspert z zakresu regulacji, prawa energetycznego oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Autor monografii "Regulation in the European Electricity Sector" (Routledge 2016) oraz "European Law on Combined Heat and Power" (Routledge 2020). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (studia magisterskie i doktoranckie na kierunku prawo ukończone z wyróżnieniem), Międzynarodowej Szkoły Prawa Atomowego (Uniwersytet Montpellier) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Realizował liczne badania i zagraniczne pobyty naukowe, w tym m.in. na Uniwersytecie w Göteborgu (w ramach stypendium rządu Królestwa Szwecji dla doktorantów), czy Uniwersytecie w Bazylei (stypendium rządu Konfederacji Szwajcarskiej dla doktorantów). Więcej informacji: www.maciejsokolowski.com.

Regularnie ćwiczy karate, a także posługuje się nunchaku. W wolnych chwilach gra na japońskiej gitarze shamisen. Na fotografii w tradycyjnym stroju japońskim.