Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ostatnie wolne miejsca do XVIII Edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Zapraszamy do wzięcia udziału w trwającej rekrutacji do XVIII Edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego w roku akademickim 2021/2022.


Zachęcamy do zapoznania się z informacją o Szkole oraz programem zajęć.
Osoby zainteresowane udziałem powinny dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (dostępną na stronie) i wraz z potwierdzeniem zapłaty za udział w kursie (zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia) przekazać do Centrum (pocztą lub na adres mailowy: sph@wpia.uw.edu.pl lub m.supera@wpia.uw.edu.pl).

 

#rekrutacja