Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja „Wokół rodzicielstwa. Znaczenie i rozwój więzi międzyosobowych”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Tomasz Giaro
ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt.

„Wokół rodzicielstwa. Znaczenie i rozwój więzi międzyosobowych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. (czwartek)
Aula A2 i A3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4 w Warszawie.

Opłata konferencyjna za aktywny udział w konferencji wynosi 250 PLN.
Bierny udział w konferencji jest bezpłatny.
 

Konferencja odbywa się stacjonarnie, jednak jest możliwość uczestnictwa w konferencji w trybie zdalnym.
Link do transmisji przesyłany jest po dokonaniu rejestracji.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej debaty dotyczącej rodzicielstwa, w ramach nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk teologicznych czy dziedziny sztuki. Przykładowo, zagadnienia konferencyjne mogą dotyczyć następujących tematów:

 • Prawna ochrona rodzicielstwa (w ujęciu międzynarodowym, komparatystycznym); odniesienie prawne do relacji macierzyńskich i tacierzyńskich
 • Filozoficzne znaczenie więzi międzyosobowych
 • Psychologiczne uwarunkowania relacji matka-dziecko, ojciec-dziecko
 • Uwarunkowania dotyczące łączenia ról rodzicielskich i zawodowych (work-life balance)
 • Demograficzne, ekonomiczne i zdrowotne aspekty rodzicielstwa we współczesnej Polsce
 • Rodzicielstwo w ramach polityki społecznej państwa
 • Dziedziczenie i prawo spadkowe
 • Współczesne rozumienie praw dziecka (m. in w ramach Strategii Unii Europejskiej na Rzecz Praw Dziecka, z czerwca 2022 r.)
 • Wyzwania dotyczące relacji międzypokoleniowych, opieka nad rodzicami-seniorami
 • Szczególne przypadki rodzicielstwa (rodziny wielodzietne, opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością, adopcja, rodzicielstwo zastępcze)
 • Macierzyństwo/ojcostwo duchowe
 • Historyczne i współczesne ujęcie rodzicielstwa w literaturze i sztuce.

Program konferencji

Abstrakty

Komitet Organizacyjny konferencji:
Prof. UW dr hab. Dobrochna Bach-Golecka
Prof. UW dr hab. Tatiana Chauvin