Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Feminizm i prawo

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Tomasz Giaro

zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.

„Feminizm i prawo”

Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. (środa);

Wydział Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum II,

Aule A 3 oraz A 2, Warszawa ul. Lipowa 4 w godz. 10.00-18.00.

Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN dla osób prezentujących referaty;

brak opłaty w przypadku biernego uczestnictwa w konferencji.

 

W przypadku niekorzystnych warunków epidemiologicznych,

konferencja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Zasadniczym celem konferencji jest kontynuowanie feministycznej debaty akademickiej, odbywającej się od kilku lat w formie konferencji naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczna konferencja ma na celu analizę idei oraz postulatów feministycznych w perspektywie historycznej i współczesnej, jak również ich potencjalnego oddziaływania na regulacje prawne. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

W szczególności, dyskusji mogą być poddane następujące zagadnienia:

 • Rozwój idei feministycznych w perspektywie historycznej
 • Współczesne idee feministyczne
 • Feminizm a prawa człowieka
 • Feminizm w ramach postulatów dobrego rządzenia (good governance)
 • Narzędzia wspierające udział kobiet w zarządzaniu (parytety, systemy kwotowe)
 • Pojęcie i uprawnienia związane z macierzyństwem (i rodzicielstwem)
 • Pojęcie i ewolucja praw reprodukcyjnych
 • Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym
 • Feminizm wobec podziału sfery publicznej i sfery prywatnej
 • Feminizm a etyka troski
 • Współczesne prawo karne a prawa kobiet
 • Współczesne prawo pracy a prawa kobiet
 • Zasada równości kobiet i mężczyzn; zakaz dyskryminacji oraz pozytywna dyskryminacja
 • Feminizm w prawie kanonicznym; nowy feminizm.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu wystąpienia (max. 300 słów) w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. na następujące adresy mailowe: dziekan1@wpia.uw.edu.pl oraz d.bach-golecka@uw.edu.pl

Decyzje dotyczące czynnego udziału w konferencji zostaną podjęte do dnia 6 września 2021 r. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna tych tekstów, które otrzymają pozytywne recenzje wydawnicze.

 

#konferencja