Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Regulacje podatku od wartości dodanej jako potencjalna bariera dla przepływu towarów i usług w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Regulacje podatku od wartości dodanej jako potencjalna bariera dla przepływu towarów i usług w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Międzynarodowa umowa dotycząca podatku od wartości dodanej jako środek regulacji opodatkowania międzynarodowego obrotu gospodarczego na Nowym Jedwabnym Szlaku

Kierownik: mgr Maciej Gruchot