Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Arbitraż handlowy a arbitraż inwestycyjny – korelacje i oddziaływania

Kierownik: mgr Anita Garnuszek