Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prawna ochrona embrionów w prawie europejskim

Kieronik: dr hab. Dobrochna Bach-Golecka