Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rola otwartych źródeł informacji (OSInt/SocMint) w zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń o charakterze ekstremistycznym i terrorystycznym – analiza semantyczna języka naturalnego w typowaniu i ocenie ryzyka

Kierownik: dr hab. Magdalena Błaszczyk