Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zdalne obrony

Szanowni Studenci!
Informuję, że ukazało się zarządzenie JM Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (link poniżej). Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 10 czerwca 2020 r. i od tego czasu obowiązywać będzie uproszczony sposób procedowania przy obronach zdalnych, prezentując w skrócie:

 1. Promotor zwraca się do kierownika katedry o wyznaczenie terminu oraz powołanie komisji na egzamin dyplomowy (zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym w 2019 r. każdemu kierownikowi przez Prodziekana ds. studenckich).
 2. Sekretariat, po wprowadzeniu terminu obrony do systemu, wysyła wiadomość o obronie do dziekanatu.
 3. Student uzupełnia na platformie APD streszczenia pracy oraz słowa kluczowe, a także wygrywa do APD pracę magisterską w formacie pdf (instrukcja kodów- ostatnia strona: https://www.wpia.uw.edu.pl/…/5eb69cb6d6e98/rd-11-4-2020.pdf…).
 4. Student pisze maila do dziekanatu z prośbą o wyliczenie absolutorium.
 5. Student oraz promotor składają odpowiednie oświadczenia w APD.
 6. Promotor oraz recenzent wypełniają recenzje w APD.
 7. Komisja:
  1. spotyka się na Wydziale i łączy się zdalnie ze studentem za pomocą programu Google Meet i przeprowadza obronę zdalnie,
  2. obraduje online, łącząc się ze sobą oraz studentem za pomocą programu Google Meet i przeprowadza obronę zdalnie.
 8. Przewodniczący komisji wypełnia w APD protokół obrony. Wszyscy członkowie komisji zatwierdzają niezwłocznie protokół w APD.
 9. Przewodniczący informuje dziekanat o przeprowadzonej obronie.

https://monitor.uw.edu.pl/…/At…/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf

Z pozdrowieniami
Sławomir Żółtek

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
E-Mail: s.zoltek@wpia.uw.edu.pl