Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ostatnie dni rekrutacji do XVII Edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego

Trwają ostatnie dni rekrutacji do XVII Edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego w roku akademickim 2020/2021  

Zajęcia (10 modułów) odbywać się będą w wybranych tygodniach w systemie zjazdowym w czwartki i piątki w godzinach 16.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00 (średnio jeden zjazd na miesiąc). Osoby zainteresowane udziałem powinny dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty za udział w kursie (zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia) do Centrum  Prawa Hiszpańskiego, pocztą lub osobiście do Kancelarii WPIA UW lub na adres mailowy: m.supera@wpia.uw.edu.pl.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc!
W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty). 

Zachęcamy do zapoznania się z programem zajęć.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na rok 2020/21 znajdują się na stronie.

Zapraszamy!

Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego

#rekrutacja