Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Trwa rekrutacja do XVII Edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego

Rekrutacja do XVII Edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego w roku akademickim 2020/2021  

Zajęcia (9 modułów) odbywać  się  będę w wybranych tygodniach w systemie zjazdowym
w:  czwartki i piątki w godzinach 16.00-20.00 oraz w  soboty w godzinach 10.00-14.00 (średnio jeden zjazd na miesiąc). Osoby zainteresowane udziałem powinny dostarczyć wypełnioną
i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty za udział w kursie (zgodnie
z informacją zawartą w karcie zgłoszenia) do  Centrum (pocztą lub osobiście  do Kancelarii WPIA UW  lub na adres mailowy: m.supera@wpia.uw.edu.pl).

Rekrutacja trwa do 28 sierpnia 2020 r. bądź wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty). Lista osób przyjętych zostanie opublikowana do 4 września br.

 

#rekrutacja