Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Odszedł profesor Andrzej Malinowski

Z ogromnym smutkiem  przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 marca 2021
zmarł po długiej chorobie prof. dr hab. Andrzej Malinowski. 

Wybitny specjalista w zakresie logiki prawniczej i znamienity ekspert problematyki polskiego języka prawnego. Wieloletni kierownik Katedry Logiki i Argumentacji Prawniczej.

Odszedł szanowany pedagog, uczony i Przyjaciel wielu osób, szczerze oddany pracy naukowej i dydaktycznej, pozostawiając całe środowisko akademickie WPiA UW w głębokim smutku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Najbliższym Pana Profesora

składam wyrazy współczucia w imieniu Pracowników i Studentów

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.