Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Spotkanie z cyklu Środowisko Prawne 2020 - 24.03

Zespół badawczy ds. prawa ochrony środowiska i bioróżnorodności z Wydziału Prawa i Administracji UW organizuje debatę online dotyczącą energetyki jądrowej. Eksperci omówią problematykę prawną tego zagadnienia.

Spotkanie odbędzie się 24 marca o godz. 18.30. „Debata: Prawne aspekty energetyki jądrowej. Proces inwestycyjny i projektowanie zmian” organizowana jest wspólnie z Państwową Agencją Atomistyki oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Gośćmi wydarzenia będą dr Łukasz Młynarkiewicz, prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz dr Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Prowadzący: dr hab. Cezary Błaszczyk. 

Eksperci poruszą najważniejsze kwestie dotyczące prawa atomowego oraz omówią wyzwania prawne wiążące się z energią jądrową. Słuchacze poznają kształt prawny i etapy procesu inwestycyjnego mającego prowadzić do powstania pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Goście przedstawią projektowane zmiany dotyczące tego procesu, niedawno zasygnalizowane w wykazie prac legislacyjnych. Nie zabraknie także informacji o kształcie i funkcjonowaniu administracji związanej z energią jądrową. 

Wydarzenie będzie transmitowane na facebooku organizatora oraz dostępne na platformie ZOOM.