Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Spory w spółkach kapitałowych w praktyce sądowej i arbitrażowej - trendy i wyzwania

O konferencji

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji Spory w spółkach kapitałowych w praktyce sądowej i arbitrażowej - trendy i wyzwania organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się 24 marca 2023 w formie stacjonarnej na terenie Uniwersytetu.

Program konferencji może ulec zmianie.

Program konferencji

REJESTRACJA

Komunikat wyniki konkursu CALL FOR PAPERS

Call for papers

Komitet Naukowy Konferencji ogłasza call for papers do panelu Legitymacja do zaskarżania uchwał spółek kapitałowych.  Jak szeroko otworzyć drzwi dla zewnętrznych interesariuszy spółki?

Zakres tematyczny referatów:

W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dopuszczono zaskarżanie uchwał przez wierzyciela, który uzyskał egzekucyjne zajęcie udziałów (akcji) w spółce, syndyka, zastawnika i użytkownika akcji, a także prokuratora.  Referaty powinny zmierzać do odpowiedzi na pytanie gdzie jest granica tego trendu i jak powinny kształtować się przesłanki zaskarżania uchwał przez zewnętrznych interesariuszy spółki.

Rozstrzygnięcie Komitetu Naukowego:

W panelu zostaną zaprezentowane 2 (dwa) referaty, oraz, zależnie od decyzji Komitetu, dalsze 2 (dwa) uzyskają rekomendację do publikacji w Przeglądzie Prawa Handlowego.

Rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego WPiA UW www.kph.wpia.uw.edu.pl.

Zgłoszenie:

Referat powinien być sporządzony w formie pliku WORD, o objętości maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami; do referatu powinno być dołączone streszczenie (abstrakt) w języku polskim i angielskim liczące maksymalnie 300 słów.

Referat należy przesłać na adres e-mail Katedry Prawa Handlowego kph@wpia.uw.edu.pl, opatrując wiadomość tytułem: „Call for papers 2023” i załączając plik tekstowy w formacie WORD.

Przesłanie wiadomości e-mail z załączonym plikiem tekstowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w procedurze Call for Papers i wygłoszenie referatu podczas konferencji w dniu 24 marca 2023 r.

Termin zgłoszenia referatu:

do 15 grudnia 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników:

do 31 stycznia 2023 r.

Termin wygłoszenia referatu:

24 marca 2023 (panel popołudniowy)

Komitet Naukowy Konferencji

Katarzyna Bilewska
prof. ucz. dr hab.

Katarzyna Bilewska

Przewodnicząca
Aleksander Chłopecki
prof. zw. dr hab.

Aleksander Chłopecki

Piotr Rylski
dr hab.

Piotr Rylski

Kontakt

mgr Alexander Martin Juranek,

Sekretarz naukowy Katedry Prawa Handlowego, kph@wpia.uw.edu.pl


Patroni medialni

Konferencja została objęta patronatem medialnym Przeglądu Prawa Handlowego


Partnerzy konferencji