Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

„50 lat - Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne - bilans i perspektywy”

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza na międzynarodową konferencję 
pt. „50 lat - Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne
- bilans i perspektywy”
,
która odbędzie się 9 grudnia 2022 r.
w auli 1.008 przy ul. Dobrej 55
 

Opłata konferencyjna:
200 zł/osoby 
dane do przelewu

 

PROGRAM (aktualizacja: 07-12-2022)

Biografie uczestników

Rejestracja do udziału zdalnego

Rejestracja do udziału zdalnego (bez opłaty)

 

WSPÓŁORGANIZATORZY WYDARZENIA:

   

Patronat: Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk


 

 

The Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw
is honoured to invite
for an international scientific conference
"50 years - the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects - balance and prospects",
which will be held on December 9th 2022
at aula 1.008, ul. Dobra 55

PROGRAMME (updated on 7-12-2022)

Biographic entries

Following online

Following online (without payment)

 

IN COOPERATION WITH:

   

The conference was awarded with the patronage of the Polish Space Agency and the Committee for Space and Satellite Research of the Polish Academy of Sciences.