Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Power, Authority, Politics: Forget Machiavelli, It’s all in the Book of Samuel…!

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW prof. Tomasz Giaro

ma zaszczyt zaprosić na wykład prof. J.H.H. Weilera pod tytułem

Power, Authority, Politics: Forget Machiavelli, It’s all in the Book of Samuel…!

 

Wykład jest częścią programu Centrum Prawa Kanonicznego WPiA UW,

działającego pod kierunkiem prof. UW dr hab. Dobrochny Bach-Goleckiej.

Wykład odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00

w auli A3 Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4.

Wygłoszony zostanie w języku angielskim.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się za pomocą formularza.

Wydarzenie będzie transmitowane online.


 

Abstrakt wykładu:

Holmes and Halbertal were right on target in characterizing the Book of Samuel as The Beginning of Politics. (Princeton University Press, 2019). The author of Samuel, in describing the transition from self governing tribes with ad hoc leaders (“Judges”) to Kingdom and Kingship, introduces us, in a drama which beats any series you will see on Netflix and the like, to the vicissitudes of power, authority and some of the bright and darker sides of what we think of as politics. In the towering, complex and at time contradictory figure of King David – spiritually sublime but capable of unspeakable evil – we have not a hypothetical but a real “Prince” struggling to combat enemies from without and within (within his people and his soul). The temptations of power, money, honor, and sexual lust were not invented today. And of course, all of this intertwined with the evergreen complexities of deciding what is for Caesar and what is for God.  

J.H.H. Weiler pracuje jako profesor Szkoły Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego

oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Harwarda.

Poprzednio pełnił funkcję Rektora Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

Prof. Weiler jest współredaktorem naczelnym czasopism European Journal of International Law (EJIL) oraz International Journal of Constitutional Law (ICON).