Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Polsko-Ukraińskie Forum Prawa Handlowego

Kierownik Katedry Prawa Handlowego 

prof. dr hab. Konrad Osajda, LLM 

oraz 

Sekcja Praktyków Prawa 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

zapraszają do udziału w: 

Polsko-Ukraińskim Forum Prawa Handlowego 

w czasie którego wykład pt.: 

„Publiczne prawo gospodarcze  

a prywatne prawo gospodarcze Ukrainy” 

wygłoszą 

prof. dr Olesya Radyshevska 

sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy 

oraz  

dr Tetiana Ostapenko  

Posiedzenie odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom: 

link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/85677648510 

Meeting ID: 856 7764 8510 

Udział w wydarzeniu jest wolny od opłat i nie wymaga rejestracji. 

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy Katedry (kph@wpia.uw.edu.pl).